AquaClair สำหรับการบำบัดและปรับสภาพน้ำเสีย

AquaClair สำหรับการบำบัดและปรับสภาพน้ำเสีย 2020-09-01T05:21:53+07:00
VDO clips วิธีการใช้ & รีวิว

AquaClair

Wastewater Treatment Solution By ABI

 

           อควาแคลร์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ปรับสภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย ลดค่าความสกปรก BOD, COD & FOG ย่อยสลายไขมัน กำจัดกลิ่น เติมถังแซท และ เร่งปฏิกิริยาการเกิดปุ๋ยหมัก

           อควาแคลร์ จุลินทรีย์ธรรมชาติคัดสายพันธุ์ผสมกับรำข้าว อยู่ในรูปเซลล์แห้งมีชีวิต สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย บำบัดน้ำ บ่อปลาและบึงธรรมชาติ ลดค่าความสกปรก BOD, COD & FOG ย่อยสลายไขมันอุดตันตามท่อระบายน้ำ ลดการสะสมของไขมันและกากตะกอน กำจัดกลิ่นเหม็นย้อนในห้องน้ำและห้องครัว กลิ่นเน่าเสียต่างๆ และกลิ่นห้องขยะ เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน หรือใช้  Start up และเสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

 

           AquaClair ดึงส่วนประกอบทางเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่นมาใช้ในการเผาผลาญพลังาน กลิ่นเหม็นจึงลดลง และ หายไป

           AquaClair เอนไซม์ที่ได้จากการเผาผลาญพลังงานของจุลินทรีย์ เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ กากตะกอน และไขมัน ซึ่งอยู่ในรูปโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนไปเป็นโมเลกุลเดี่ยว และผลผลิตสุดท้ายของขบวนการย่อยสลายของกลุ่มจุลินทรีย์จะเป็นกรดหรือก๊าซ เช่น กรดแล็กติค กรดอะซิติก คาร์บอนไดออกไซค์ และไนโตรเจน

           AquaClair มีสารชีวนะ (Bacteriocin) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกที่เป็นโทษ ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเบื้องต้น

❃     AquaClair กำจัดกลิ่นเหม็นจาก บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน และ กองขยะ

❃     AquaClair ย่อยสลายไขมัน กากตะกอน ยืดเวลาการสูบเคลียร์ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัด

❃     AquaClair บำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD COD & FOG ลดการเติมอากาศในระบบ และใช้สำหรับ Startup

❃     AquaClair ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ ลดจำนวนแมลงวันรบกวน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

❃     AquaClair บำบัดน้ำเสีย บ่อปลา บ่อกุ้ง หรือบึงธรรมชาติ ช่วยลดการเกิดไนเตรท แอมโมเนีย และซัลไฟด์

❃     AquaClair เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และผ่านการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนังและทางปาก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

           บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่ต่างๆ โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสัตว์ บ่อและบึงน้ำธรรมชาติ

กลิ่นเหม็นย้อน และ ท่อตัน

           ภายในครัวเรือน AquaClair 2 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำสะอาด* 2- 3 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 8 – 12 ชั่วโมง (แช่เย็นใช้เช้า แช่เช้าใช้เย็น)

           ก่อนนำน้ำใส AquaClair เทตามจุดที่เกิดปัญหา ตาม Clip วิธีการใช้

บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

           AquaClair 100 กรัม ผสมกับน้ำสะอาด* 100 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 8 – 12 ชั่วโมง ก่อนนำน้ำใส AquaClair ไปใช้ตามต้องการ หรือ ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม.  ซึ่งปริมาณการใช้จะแปรผันตามค่าความสกปรก หรือ ติดต่อบริษัท

   เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำให้ผสมในน้ำประปาที่รองทิ้งไว้ อย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้คลอรีนระเหย

           Startup ถังแซท

           AquaClair ครั้งละ 3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำประปา ประมาณ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 8 – 12 ชั่วโมง (แช่เย็นใช้เช้า แช่เช้าใช้เย็น)

           เทน้ำใสใส่โถชักโครกในห้องน้ำชั้นล่าง สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์

Fan Page

Facebook FanPages 

YouTube ABI Thailand

Youtube channel