ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์

ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ 2020-06-29T17:00:04+07:00

สำหรับบำบัดน้ำและปรับสภาพน้ำเสีย ( AquaClair )

จัดการของเสีย ย่อยสลายไขมันและกากตะกอน กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆ

คลิกเพื่อดู VDO

สำหรับปศุสัตว์ ( BioClair )

เพื่อเสริมการเจริญเติบโต และ สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันสำหรับปศุสัตว์

คลิกเพื่อดู VDO

สำหรับสัตว์เลี้ยง ( Happiscent )

ข้อมูล สำหรับสัตว์เลี้ยง Happiscent

คลิกเพื่อดู VDO

 

สำหรับชีวิตประจำวัน ( Urklean )

ข้อมูล สำหรับ ชีวิตประจำวัน ใน ครัวเรือน Urklean

คลิกเพื่อดู VDO